ANNULERING PROGRAMMA M.B.T Corvid-19 t.o.v Programma Bathmen 75 jaar vrijheid

Bathmen, 23 maart 2020

locatie
Infopunt Bathmen, Bathmen

Aangescherpte maatregelen van de Rijksoverheid inzake het Covid-19 virus. Deze maatregelen treffen het programma in het kader van 75 jaar Vrijheid hard, alsmede Koningsdag.

4 mei De herdenking op 4 mei, zoals wij in Bathmen deze kennen, gaat niet door.
De vlaggen bij de monumenten aan de Dorpsstraat zullen halfstok worden gehangen door een delegatie van de Stichting Oranjecommissie Bathmen en Oranjecommissie Loo. Tevens worden er bloemen gelegd bij de graven op de oude begraafplaats aan de Deventerweg en bij de monumenten aan de Dorpsstraat door deze delegatie.
Dit zal plaatsvinden voor 20 uur zodat de delegatie thuis de twee minuten stilte in acht kan nemen.

Wilt u zelf bloemen leggen op de begraafplaats of bij de monumenten dan vragen wij u dit te doen na 20 uur. Neem hierbij de geldende regels in acht! Niet met meer dan 3 personen en houdt minimaal 1,5 meter afstand. Ziet u dat er al andere dorpsgenoten zijn, geef elkaar de ruimte!

5 mei Alle activiteiten op 5 mei worden geannuleerd!
Ook op deze dag zal een kleine delegatie de vlaggen hijssen bij de monumenten aan de Dorpsstraat.

Daarbij de oproep aan u allen om thuis ook te vlaggen op 4 en 5 mei volgens het vlagprotocol.

Koningsdag

Ook Koningsdag zal dit jaar geen doorgang vinden, wij als Stichting Oranjecommissie Bathmen zullen binnen kort (online) overleggen hoe wij samen met u als dorpsgenoot toch nog een feestelijk tintje kunnen geven aan deze dag.
De uitkomst van dit overleg zullen wij via deze pagina communiceren.

Daarnaast wil ik via deze weg allen die betrokken waren bij de organisatie van de activiteiten rondom 75 jaar Vrijheid in Bathmen bedanken voor hun fantastische inzet!
Door jullie inzet hebben wij als klein dorp laten zien dat je ontzettend groot kunt zijn.
 De komende tijd zullen wij met alle partijen overleggen of sommige activiteiten op een later moment plaats kunnen vinden.

Namens de Stichting Oranjecommissie Bathmen,

Christiaan van den Noort Voorzitter

Programma

8 apr 2020

2 mei 2020

4 mei 2020

OK

Cookies